VZW Bestuursorgaan :

Voorzitter: Philippe Dehasque

Penningmeester: Peter Dedroog

Ondervoorzitter: Peter De Visscher

Secretaris: Ida Vanmechelen

                                             De Instructeurs:


 

Philippe Dehasque

Peter Dedroog

Wim Vanecht

Theo De Sutter

Rob Husson

Dimitra Larentzakis