VZW Bestuursorgaan

Voorzitter: Philippe Dehasque

 

Penningmeester: Peter Dedroog

 

Ondervoorzitter: Peter De Visscher

 

Secretaris: Ida Vanmechelen

 

                                             De Instructeurs

 

 

Philippe Dehasque

 

Peter Dedroog

 

Wim Vanecht

 

Theo De Sutter

 

Dimitra Larentzakis

 

Chris Roijens

Stephanie Lanssens