VZW Bestuursorgaan :

 

              De Voorzitter:

          Philipe Dehasque

 Penningmeester:

Peter Dedroog

      De Ondervoorzitter:

         Peter De Visscher

             de secretaris:

          Ida Vanmechelen

De Instructeurs:

Voorzitter
Wim Vanecht
Wim Vanecht
Peter Dedroog
Dimitra Larentzakis
Theo De Sutter
Philipe Dehasque
Rob Husson