VZW Bestuursorgaan :

Voorzitter:

            Wim Vanecht

Penningmeester:

Peter Dedroog

Ondervoorzitter:

Peter De Visscher

Secretaris:

Ellen Lambrighs

De Instructeurs:

Voorzitter
Wim Vanecht
wim Vanecht
Peter Dedroog
Ellen Lambrighs
Theo De Sutter
Philipe Dehasque
Rob Husson
Dimitra Larentzakis