VZW Bestuursorgaan :

 

                       Voorzitter:

                      Wim Vanecht

                   

                     Penningmeester/                                        Secretaris:

                    Peter  Dedroog

                    Ondervoorzitter:

                   Peter  De Visscher

De Instructeurs:

Voorzitter
Wim Vanecht
wim Vanecht
Peter Dedroog
Dimitra Larentzakis
Theo De Sutter
Philipe Dehasque
Rob Husson